جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 22182
  تاریخ انتشار : 11 بهمن 1391 15:50
  تعداد بازدید : 1412

  توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

  فرایند توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد، قادر ساختن وی برای دستیابی به استقلال، هم آمیزی اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر وخودشکوفایی است.

  مقدمه:
  سازمان جهانی بهداشت (WHO) معلولیت را اینگونه تعریف کرده است و معلولیت نتیجه یک اختلال یاناتوانی است که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن، جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی است کاسته یا جلوگیری می کند و معلول کسی است که در جامعه به واسطه تفاوتی که در ظاهر یا رفتارش دارد با محدودیت عملکردی یا فعالیتی مورد توجه قرار می گیرد و یا رسماً چنین تشخیص داده شده است.

  متخصصان بهداشت ودرمان به منظور جبران این ناتوانی از راهبردهای توانبخشی استفاده می کنند. فرایند توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد، قادر ساختن وی برای دستیابی به استقلال، هم آمیزی اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر وخودشکوفایی است.

  برطبق تعریف موسسات وابسته به سازمان ملل از جمله WHO و UNESCO توانبخشی مبتنی بر جامع (CBR) که از آن به عنوان انقلابی در توانبخشی معلولین یاد می کنند عبارت از راهبرد توسعه اجتماعی برای بازتوانی برابرسازی فرصتها و یکپارچه سازی اجتماعی برای کلیه افراد معلول است.

  CBR از طریق تلاشهای مشترک افراد معلول ، خانواده ها، جامعه و خدمات بهداشتی ، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی تحقق می یابد.

  توانبخشی مبتنی برجامعه یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده نیست بلکه یک برنامه منعطف است که بستگی به جامعه، مقتضیات فرهنگی و اقتصادی ، نیازهای روزمره معلولین، سرویسهای موجود، پرسنل ، درجه توسعه یافتگی، سوابق و سیاستهای هر کشوری دارد.

  1) اهداف ارائه خدمات در سطح جامعه:
  1. قادر سازی افراد جامعه که تا حد امکان در محیط زندگی خودشان باقی بمانند و خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.
  2. ارائه خدمات مناسب از طریقی که مشکلات کمتری را برای زندگی معمولی فراهم نماید.
  3. تسکین استرسها و فشارهای ناشی از اختلالات جسمی و روحی و زندگی در مراکز و موسسات.
  4. تدارک خدمات ، هزینه مناسب تر برای افراد نیازمند.

  2) اجزای برنامه های توانبخشی مبتنی برجامعه عبارتند از:
  1. ایجاد نگرش مثبت نسبت به افراد معلول
  2. پیش بینی خدمات عملکردی توانبخشی
  3. پیش بینی فرصتهای اموزشی و تربیتی
  4. ایجاد فرصتهای کسب درامد در سطح خرد و کلان
  5. پیش بینی تسهیلات مراقبتی
  6. پیشگیری از علل معلولیت
  7. مدیریت ، نظارت و ارزشیابی

  3) بخشهای درگیر در توسعه و اجرای توانبخشی مبتنی برجامعه :
  1. افراد معلول
  2. خانواده های افراد معلول
  3. جامعه
  4. دولت ها (محلی ، منطقه ای، ملی)
  5. سازمانهای غیردولتی ، سازمانهای محلی، منطقه ای، ملی)
  6. متخصصین علوم پزشکی، متخصصین علوم بهداشت، آموزگاران، جامعه شناسان و سایر متخصصین
  7. بخش خصوصی (تجارب و صنعت)

  4) افراد تحت پوشش طرح CBR:
  آن دسته از افرادی هستند که از خدمات توانبخشی مشمول طرح استفاده می نمایند. شامل معلولین جسمی حرکتی، ذهنی، بینایی ، شنوایی، گفتاری، بیماران روانی مزمن، بیماران صرعی، سالمندان معلول و …

  5) خدمات توانبخشی در طرح CBR:
  1. آموزش در خانواده
  2. آموزش خارج از خانواده
  3. ارجاع به سطوح بالاتر
  4. تأمین وسایل کمک توانبخشی
  5. کاریابی و اشتغال
  6. حمایتهای اجتماعی

  هدف نهایی توانبخشی مبتنی برجامعه ایجاد یک تغییر است: توسعه یک سیستم کارآمد که قادر باشد همه افراد دارای معلولیت را از لحاظ نیازمندیها و آموزش تأمین و برای وصول به این اهداف دولتها و مردم را احساس نماید.

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
18