جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 56698
  تاریخ انتشار : 11 مرداد 1393 14:47
  تعداد بازدید : 537

  بررسی مبنای وضعی بودن قانون توسط مرکز پژوهش ها

  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مبنای وضعی بودن قانون را مورد بررسی قرار داد.

  بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: از دیدگاه پوزیتویستی (اثبات گرایی) هیچ قانونی بجز قانون موضوعه وجود ندارد و این اراده حاکم و اراده بشری است که قانون را وضع می کند. پوزیتویسم حقوقی در قرن نوزدهم از پوزیتویسم فلسفی و خصوصا اندیشه های اگوست کنت تاثیر پذیرفت و در نتیجه قانون را نه یک پدیده خیالی، بلکه پدیده ای ملموس و دارای جلوه خارجی دانست. علاوه بر این، پوزیتویسم حقوقی تحت تاثیر جریان فکری دیگری به نام مکتب «اصالت اراده و اختیار» قرار گرفت. این جریان فکری معتقد بود که یک پدیده قانونی ساخته اراده حاکمان است، چه این اراده فردی باشد یا جمعی. بر همین اساس و با رویکرد پوزیتویسم حقوقی، تعریف قانون عبارت خواهد بود از قانون موضوعه ای که قدرت حاکم آن را اراده یا وضع کرده است. تاکنون مکاتب گوناگونی در ذیل عنوان پوزیتویسم حقوقی شکل گرفته اند. از جمله مکاتب کلاسیک در این زمینه می توان از مکتب تفسیر متون و مکتب آستین نام برد. مکتب کاره دو مالبر از جمله مکاتب جدید پوزیتویسم حقوقی به شمار می رود. کاره دومالبر نگاه خود به حقوق و قانون را با تبیین دیدگاهش نسبت به حکومت آغاز می کند. وی بر خلاف بسیاری از متفکران آلمانی که حکومت را وسیله ای برای فتح و پیروزی و عاملی در دست ملت آلمان برای مطیع کردن سایر ملت ها در نظر گرفته اند، معتقد بود یکسری قواعد اخلاقی بر دولت و قدرت آن حکومت می کنند. وی معتقد است زمانی که حقوقدان به ناچار اعتراف می کند که قانون موضوعه مبتنی بر قدرت حکومت است یا سلطنت و قدرت حاکمان، اساس مشروعیت خود را در یک نظام حقوقی کارآ و موثر به دست می آورد، این بدان معنا نیست که نمی توان خارج از این نظام حقوقی، اصول والایی یافت که بر ملت ها، حکومت ها و افراد حاکم باشند . البته از این مطلب نمی توان استنباط کرد که حقوقدان ، به اموری غیر از قانون می پردازد. دو مالبر معتقد است حقوقدان برای حل مشکلات قانونی ، تنها باید قانون موضوعه را مبنای خود قرار دهد و در این راستا وی باید اعتقادات اخلاقی، دینی و سیاسی خود را کنارگذارد . کاره دومالبر در تعریف قانون می گوید: «قانون مجموعه قواعدی است که بر افراد مقیم یک کشور معین، از سوی یک قدرت برتر که قادر است به واسطه اجبار غیرقابل مخالفت، دستور دهد، الزام می شود».
  پوزیتویسم حقوقی با انتقاداتی جدی مواجه شده است. ایراد اساسی پوزیتویسم حقوقی این است که به روابط بین واقعیت ها و حقوق نمی پردازد. یعنی رابطه میان دو عالم حقوق و عالم واقعیت ها را توضیح نمی دهد. پوزیتویسم حقوقی، واقعیت ها را خارج از حقوق می افکند و فقط به مطالعه پدیده های حقوقی می پردازد ولی به درستی تبیین نمی کند که این پدیده های حقوقی از کجا پدیدار شده و چگونه از پدیده های غیرقانونی تمیز داده می شوند. همه این مسائل باعث شده پوزیتویسم حقوقی به نظامی محدود تبدیل شود که نمی تواند برای تمامی مشکلات و مسائلی که در علم حقوق مطرح می شود تفسیر و توضیح قانع کننده و کافی ارائه دهد.
  با وجود این از پوزیتویسم حقوقی گرایشی پدید آمده که با دادن شکلی جدید به این نظریه، آن را وارد مراحل نهایی خود کرده است. این نظریه «هنجارگرایی حقوقی» نامیده می شود. پایه های این نظریه توسط هانس کلسن پی ریزی شده است. این نظریه ، هر عنصر ایدئولوژی را از ساحت حقوق دور می کند و این امر با تفکیک هنجار حقوقی از هنجار اخلاقی و سپس تصریح بر استقلال حقوق از اخلاق و نیز با دورکردن و جداکردن حقوقدان و علم حقوق از هر علم دیگری محقق می شود. کلسن ، مبنای قانون را بر فرضیه «هنجار پایه » استوار می سازد. از دیدگاه او هر قاعده ای در نظام حقوقی، اعتبار خود و در نتیجه مشروعیت و پس از آن قدرت الزام آوری اش را از قاعده ای که بالاتر از آن قرار دارد اخذ می کند. قدرت الزام آوری قانون از خارج به عاریت گرفته نشده است، بلکه از خود قانون ناشی می شود؛ هر هنجاری، مشروعیت خویش را از هنجاری که بالاتر از آن قرار دارد به دست می آورد و به همین ترتیب ادامه دارد تا در نهایت به هنجار پایه ختم می شود. کلسن معتقد است هنجار پایه ، فرضیه ای است که بررسی آن امکان پذیر نیست ولی باید آن را پذیرفت و در نتیجه از نظر منطقی ضروری است.
  در ادامه این گزارش در انتقاد از دیدگاه کلسن گفته شده است که فرضیه هنجار پایه نظریه ناب حقوق راوارد دور باطل می کند. زیرا برای اعطای اعتبار به نظام حقوقی ، باید وجود هنجاری برتر و بالاتر را که نظام حقوقی، اعتبارش را از آن کسب می کند فرض بگیریم . آنچه وجود فرضی این هنجار راتوجیه می کند عبارت است از : وجود واقعی و بالفعل نظام حقوقی. بر این اساس وجود نظام حقوقی، وجود هنجار پایه را حکم می کند همچنین وجود هنجار پایه نیز وجود نظام حقوقی را حکم می کند و این یک دور باطل است که رهایی از آن دشوار است.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28660907
اکنون :
85