جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 97808
  تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 10:51
  تعداد بازدید : 634

  قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

  قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

  قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک 
  منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
  شماره 90337/582-20/12/1394
  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  عطف به نامه شماره 26468/50737 مورخ 4/3/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  شماره ۱۶۷۵۴۵-22/12/1394
  وزارت راه و شهرسازی 
  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90337/582 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
  با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۵) موافقتنامه می باشد.
  رئیس جمهور ـ حسن روحانی
   
  قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
  ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
  تبصره ۱- «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
  تبصره ۲- هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
   
  بسم الله الرحمن الرحیم
   
  موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
  طرف های این موافقتنامه؛
  با یادآوری قطعنامه 4/66 مورخ ۱۹ می ۲۰۱۰ (29/2/1389) کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص اجرای بیانیه بانکوک برای توسعه حمل و نقل در آسیا و درخواست مندرج در آن در مورد اقدام برای تدوین موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک؛
  با آگاهی از نیاز به ارتقاء و توسعه نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی در آسیا و مناطق مجاور؛
  با امعان نظر به پیش بینی افزایش حمل و نقل بین المللی کالا به عنوان پیامد رشد تجارت بین المللی در جریان فرایند مستمر جهانی شدن؛
  با تصمیم بر تقویت اتصالات و جریان بین المللی بدون وقفه کالاها، تسهیل افزایش کارایی و کاهـش هزینه حمل و نـقل و پشتیبانی به همـراه گسترش دسترسی خود به مناطق داخلی و پشت ساحلی گسترده تر؛
  با کسب انگیزه از همکاری های منطقه ای موفق که منجر به لازم الاجراء شدن موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه های آسیایی و موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیا گردید؛
  با توجه به اینکه جهت تقویت روابط و ارتقای تجارت بین المللی میان اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، توسعه بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی، برای پاسخگویی به نیازهای حمل و نقل بین المللی و کاهــش اثر نامطلوب حمل و نقل بر محیط زیست، ضروری است؛
  با تصدیق نیاز به توسعه اصول راهنما برای توسعه و بهره برداری از بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی، جهت هماهنگ سازی و تسهیل حمل و نقل ترکیبی در آسیا و اقیانوسیه؛
  و با در نظر داشتن نقش بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی به عنوان یکی از اجزای مهم نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی اثربخش و کارامد، به ویژه در پاسخگویی به نیازهای ویژه کشورهای محصور در خشکی، گذری (ترانزیتی) و ساحلی به شرح زیر توافق کرده اند:
  ماده ۱- تعریف
  از نظر موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک (موافقتنامه)، بندر خشک دارای اهمیت بین المللی (بندر خشک) به منطقه ای واقع شده در داخل سرزمین اطلاق می شود که به عنوان مرکز پشتیبانی متصل به یک یا چند شیوه حمل و نقلی جهت تخلیه و بارگیری، ذخیره سازی، بازرسی های منظم کالاهای در حال حمل در تجارت بین المللی و انجام تشریفات و کنترل های گمرکی قابل اعمال می باشد.
  ماده ۲- شناسایی بنادر خشک
  بدینوسیله طرف ها، فهرست بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه را به عنوان مبنایی برای توسعه هماهنگ شده نقاط کانونی مهم در نظام پشتیبانی و حمل و نقل ترکیبی یکپارچه بین المللی می پذیرند. طرف ها در نظر دارند این بنادر خشک را در چهارچوب برنامه های ملی خود و طبق قوانین و مقررات ملی توسعه دهند.
  ماده ۳- توسعه بنادر خشک
  بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه باید با اصول راهنمای توسعه و بهره برداری از بنادر خشک که در پیوست (۲) این موافقتنامه تشریح گردیده است، منطبق گردند.
  ماده ۴- امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
  ۱- موافقتنامه برای امضای دولت های عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در (بانکوک ـ تایلند) از تاریخ ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۳ (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۲) و پس از آن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰ آبان ۱۳۹۲) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (10/10/1393) مفتوح خواهد بود.
  ۲- موافقتنامه منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت های امضاءکننده خواهد بود.
  ۳- موافقتنامه برای الحاق دولت های غیرامضاءکننده که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، مفتوح خواهد ماند.
  ۴- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به شکل مقرر و مقتضی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد گردید.
  ماده ۵- لازم الاجراء شدن
  ۱- موافقتنامه سی روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه به موجب بند (۴) ماده (۴) موافقتنامه، تودیع گردد.
  ۲- برای هر دولتی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به موافقتنامه را پس از تاریخ تودیع هشتمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع نماید، موافقتنامه برای آن دولت، سی روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که سند مذکور را تودیع نماید.
  ماده ۶- گروه کاری بنادر خشک
  ۱- گروه کاری بنادر خشک (گروه کاری) توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تأسیس خواهد گردید تا اجرای موافقتنامه و هر اصلاح پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. تمام دولت هایی که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هستند، عضو گروه کاری خواهند بود.
  ۲- گروه کاری هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. هر طرف نیز می تواند با ارائه اطلاعیه ای به دبیرخانه، درخواست برگزاری جلسه ویژه گروه کاری را بنماید. دبیرخانه درخواست را به آگاهی تمامی اعضای گروه کاری خواهد رسانید و جلسه ویژه گروه کاری را در صورتی که حداقل یک سوم طرف ها موافقت خود را با درخواست ظرف مدت چهار ماه از تاریخ اعلام دبیرخانه اعلام نمایند، تشکیل خواهد داد.
  ماده ۷- تشریفات اصلاح متن اصلی
  ۱- متن اصلی موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
  ۲- اصلاح موافقتنامه می تواند از سوی هریک از طرف ها پیشنهاد گردد.
  ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از برگزاری نشست گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه میان کلیه اعضای گروه کاری توزیع خواهد گردید.
  ۴- هر اصلاحیه با رأی اکثریت دوسوم طرف های حاضر و رأی دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد گردید. اصلاحیه مصوب، توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها، برای پذیرش توزیع خواهد کرد.
  ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، سی روز پس از زمان پذیرش آن توسط دوسوم دولت هایی که در زمان پذیرش اصلاحیه، طرف موافقتنامه هستند لازم الاجراء خواهد شد. اصلاحیه برای تمام طرف ها به استثنای آنهایی که اصلاحیه را نپذیرفته اند، لازم الاجراء خواهد شد. هر طرفی که اصلاحیه مصوب طبق این بند را نپذیرفته است می تواند هر زمان پس از آن، سندی مبنی بر پذیرش اصلاحیه مزبور را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. اصلاحیه برای آن دولت سی روز پس از تاریخ تودیع سند یادشده، لازم الاجراء خواهد شد.
  ماده ۸- تشریفات اصلاح پیوست (۱)
  ۱- پیوست (۱) موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
  ۲- اصلاحیه ها می تواند به وسیله هر طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع گردیده است، پیشنهاد گردد.
  ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.
  ۴- اصلاحیه پیشنهادی در صورتی تصویب شده تلقی خواهد شد که طرفی که موضوع اصلاحیه پیشنهادی در قلمرو آن واقع شده است پس از بررسی پیشنهاد در جلسه گروه کاری، پیشنهاد را مجدداً تأیید نماید. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها توزیع خواهد کرد.
  ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده، پذیرفته شده تلقی خواهد گردید و برای کلیه طرف ها پس از طی دوره چهل و پنج روزه از تاریخ اطلاعیه توزیع شده دبیرکل سازمان ملل متحد، لازم الاجراء خواهد شد.
  ماده ۹- تشریفات اصلاح پیوست (۲)
  ۱- پیوست (۲) موافقتنامه بر اساس تشریفات مشخص شده در این ماده اصلاح خواهد شد.
  ۲- اصلاحیه ها می تواند به وسیله هریک از طرف ها پیشنهاد گردد.
  ۳- متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل چهل و پنج روز قبل از جلسه گروه کاری برای تصویب پیشنهاد، توسط دبیرخانه بین تمام اعضای گروه کاری توزیع خواهد شد.
  ۴- اصلاحیه با اکثریت دوسوم طرف های حاضر و رأی دهنده در جلسه گروه کاری، تصویب خواهد شد. اصلاحیه مصوب توسط دبیرخانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، که وی آن را میان تمام طرف ها توزیع خواهد کرد.
  ۵- اصلاحیه مصوب طبق بند (۴) این ماده در صورتی پذیرفته شده تلقی خواهد شد که در طول دوره نود روزه از تاریخ اعلام، کمتر از یک سوم طرف ها، مراتب مخالفت خود را با اصلاحیه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند.
  ۶- اصلاحیه پذیرفته شده طبق بند (۵) این ماده، سی روز پس از انقضای دوره نود روزه موضوع بند (۵) این ماده، برای تمام طرف ها لازم الاجراء خواهد شد.
  ماده ۱۰- قیود تحدید تعهد
  در مورد هیچ یک از مفاد موافقتنامه بجز موارد مذکور در بند (۵) ماده (۱۳) موافقتنامه، نمی توان قید تحدید تعهد در نظر گرفت.
  ماده ۱۱- انصراف
  هریک از طرف ها می تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. انصراف از عضویت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
  ماده ۱۲- تعلیق اعتبار
  اگر تعداد طرف ها برای دوازده ماه متوالی کمتر از هشت شود، کارکرد موافقتنامه به حالت تعلیق درخواهد آمد. مفاد موافقتنامه، سی روز پس از آنکه تعداد طرف ها به هشت برسد، مجدداً نافذ خواهد گردید. در چنین وضعیت هایی دبیرکل سازمان ملل متحد طرف ها را آگاه خواهد کرد.
  ماده ۱۳- حل و فصل اختلاف ها
  ۱- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه که در آن طرف های اختلاف قادر به حل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هریک از طرف های اختلاف درخواست نماید به میانجی گری ارجاع خواهد شد و برای این منظور مراتب به میانجی(هایی) که مورد توافق طرف های اختلاف باشند ارجاع خواهد گردید. اگر طرف های اختلاف موفق به توافق در مورد انتخاب میانجی(ها) در مدت نود روز پس از درخواست میانجی گری نشوند، هریک از طرف های مزبور می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید تا میانجی واحد مستقلی را منصوب نماید یا اختلاف به او ارجاع شود.
  ۲- توصیه میانجی(ها) که طبق بند (۱) این ماده منصوب شده اند، گرچه از نظر ماهیت، الزام آور نیست، مبنای تجدید ملاحظات طرف های اختلاف قرار خواهد گرفت.
  ۳- طرف های اختلاف می توانند از قبل توافق کنند که توصیه میانجی( ها)، را الزاماً بپذیرند.
  ۴- بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده چنین تلقی نخواهد شد که سایر اقدامات دوجانبه جهت حل و فصل اختلاف های میان طرف های اختلاف در نظر گرفته نمی شود.
  ۵- هر دولت در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند قید تحدید تعهدی را در نظر بگیرد که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص میانجی گری است، سایر طرف ها در مقابل هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده جهت میانجی گری پایبند نخواهند بود.
  ماده ۱۴- حیطه شمول
  ۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف برای اتخاذ اقدامی شود که طبق مفاد منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت موقعیت است و آن طرف اقدام مزبور را برای امنیت داخلی یا خارجی خود ضروری می داند. 
  ۲- هر طرف هر تلاش ممکنی را انجام خواهد داد تا بنادر خشک را طبق قوانین و مقررات داخلی به گونه ای توسعه دهد که سازگار با این موافقتنامه باشد. در هر حال هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پذیرش تعهد از سوی هر طرف برای تجویز جابجایی کالاها از طریق سرزمین آن تلقی شود. 
  ماده ۱۵- پیوست ها
  پیوست های (۱) و (۲) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه می باشند.
  ماده ۱۶- دبیرخانه
  کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه به عنوان دبیرخانه این موافقتنامه تعیین می شود.
  ماده ۱۷- امین اسناد
  دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این موافقتنامه می باشد.
  برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را در یک نسخه واحد به زبان های چینی، انگلیسی و روسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد، امضاء کرده اند.
  پیوست ۱
  بنادر خشک دارای اهمیت بین المللی
  ۱- بنادر خشک به طور معمول در مجاورت (الف) پایتخت ها یا مراکز استان ها/ ایالت های واقع در خشکی و یا (ب) مراکز موجود یا بالقوه تولید و مصرف متصل به بزرگراه ها و یا راه آهن از جمله بر بزرگراه آسیایی و یا در صورت اقتضاء راه آهن سراسری آسیا قرار دارند.
  ۲- بنادر خشک دارای اتصالات حمل و نقلی با سایر بنادر خشک، پست های مرزی/ ایستگاه های گمرکی زمینی/ پست های کنترل یکپارچه، بنادر دریایی، پایانه های آبراهه های داخلی و یا فرودگاه ها می باشند. 
  ۳- بنادر خشک به شرح زیر می باشند. 
  ۴- نام بندر خشک به همراه موقعیت آن یا نام نزدیک ترین شهر به آن درج می گردد. 
  ۵- بنادر خشک بالقوه در داخل کروشه درج گردیده اند. 

  فهرست بنادر خشک
  افغانستان
  هاکینا، میمنه                                بندر خشک حیرتان، مزارشریف
  اسلام قلعه، هرات                            بندر خشک کابل، کابل
  بندر خشک شیرخان بندر، قندوز        بندر خشک اسپین بولداک چمن، قندهار
  بندر خشک تورخم، جلال آباد                         تورقندی، هرات
   
  ارمنستان
  فرودگاه جیمری 
  مرکز پشتیانی[پشتیبانی] آخریان 
  کارمیر بلور/ پایانه باری آپاون 
  مرکز پشتیانی[پشتیبانی] بین المللی زوارتنونتس
   
  آذربایجان
  پایانه باری باکو فرودگاه بین المللی حیدرعلی اف، باکو 
  پایانه باری بالاکان، مرز آذربایجان ـ گرجستان 
  پایانه باری بیله سوار، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران 
  فرودگاه بین المللی گابالا، گابالا 
  فرودگاه بین المللی گنجه، گنجه 
  فرودگاه بین المللی حیدرعلی اف، باکو 
  پایانه باری جلفا، مرز آذربایجان ـ جمهوری اسلامی ایران
  فرودگاه بین المللی لنکران، لنکران 
  فرودگاه بین المللی نخجوان، جمهوری خودمختار نخجوان 
  پایانه باری راه ابریشم، باکو 
  فرودگاه بین المللی زاگاتالا، زاگاتالا 
  [دپوی کالای شهر باکو، ایستگاه خیردالان]
  [پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سمور]
  [پایانه باری در نقطه مرزی کشور، سینیگ ـ کورپو]
  [پایانه بارگُنجی (کانتینری) بندر بین المللی تجاری دریایی باکو، باکو]
  [ایستگاه گنجه، گنجه]
  [مرکز پشتیبانی بین المللی، الیات] 
  [ایستگاه کشلا، باکو]
  [بندر جدید بین المللی تجاری دریایی باکو، الیات]
  [پایانه جنوبی در نقطه مرزی کشور، (آستارا)]
  [ایستگاه سامگیت، سامگیت] 
   
  بنگلادش
  آخورا، برهمان باریا                                    بناپول، جسور 
  بیبیربازار، کومیلا                           بوریماری، لالمونیرهات 
  هیلی، دیناج پور                           دپوی بارگُنجی (کانتینری) داخلی کاملاپور، داکا 
  سونا مسجید، چاپای ناوابگنج                      تکناف، بازارکاکس 
  [بنگلادباند، پانچاگارق]                 [بهمرا، ساتخیرا]
  [بیلونیا، فنی]                        [دپوی بارگُنجی (کانتینری) داخلی دیراسمان، گاجی پور]
  [گوبراکورا، میمنیسنق]                  [کورایتالی، میمنیسنق] 
  [ناکوگائو، شرپور]                       [رامگاره، خاگراچاری] 
  [تامابیل، سیلهت]
   
  بوتان
  بندر خشک فنتشولینگ، فنتشولینگ   
  [جلفو، سارپانگ]
  [گومتو، سامتسه]
  [نگانگلام، سامداراپ جونگخار]
  [سامداراپ جونگخار، سامداراپ جونگخار] 
  [سامتسه، سامتسه]
   
  کامبوج
  بندر خشک سی دبلیوتی، پنوم پن                     بندر خشک جهانی اولر، پنوم پن 
  بندر بین المللی پنوم پن، پنوم پن 
  منطقه ویژه اقتصادی پنوم پن، پنوم پن
  بندر خشک سونگون، باوت                               بندر خشک تک سران، پنوم پن
  بندر خشک تنگ لی، پنوم پن 
   
  چین
  بندر پشتیبانی بین المللی حفاظت شده چانگچون ژینگ لانگ، چانگچون
  مرکز پشتیبانی بین المللی جنوبی ارنهوت 
  ایستگاه مرکزی بار بزرگراه هاربین (پارک پشتیبانی هاربین لانگ یون) 
  پارک پشتیبانی حمل و نقل بندر هکو، هکو 
  پارک پشتیبانی بین المللی هارگوس، هارگوس                             
  پارک پشتیبانی بین المللی هانچون، هانچون 
  مرکز تجاری پشتیبانی بین المللی جینگهونگ منگوانگ، جینگهونگ
  پارک پشتیبانی بین المللی کاشی، کاشی 
  بندر زمینی بین المللی تنگجیون، کانمینگ                                             
  محوطه جدید بین المللی حمل بار منژولی، منژولی
  مرکز پشتیبانی حفاظت شده نانینگ، نانینگ                                          
  مرکز پشتیبانی تجاری مرز پنگژیانگ، پنگژیانگ (یویی گوان)
  مرکز بار روپلی، رویلی [روپلی]                                                                     
  مرکز باری سویفنهه، سویفنهه
  پارک پشتیبانی بین المللی راه آهن ژینیانگ، اورومچی
  ایستگاه بندر داخلی یوو، یوو
  مرکز تجاری پشتیبانی انبار بندر ژانگمو، ژانگمو                            
   
  گرجستان
  منطقه آزاد صنعتی پوتی، پوتی
  [مرکز پشتیبانی بین المللی تفلیس، تفلیس] 
   
  هند
  اجنی، ناگپور، ماهاراشترا                                 امین گائون، گواهاتی، آسام 
  آرور، کرالا                                                  بالابهگار، فریدآباد، هریانا 
  بادوهی، سانت راویداس ناگار، واراناسی، اوتارپرادش                        
  باگات کی کوتی، جودپور، راجستان                    چهرتا، امریتسار، پنجاب 
  دادری، نویدا، اوتار پرداش                                دولت آباد، اورنگ آباد، ماهاراشتا 
  دانداریکالان، پنجاب                                                 دانادرو، ایندور، مدهیا پرادش 
  دروناگیری نود، ناوی مومبایی، ماهاراشترا                                               
  دورگا پور، بنگال غربی                       گارهی هاروسارو، گورگائون، هاریانا
  ایروگور، کویمباتور، تامیل نادو               جمشیدپور، هرخند 
  جانوری، ناسیک، ماهاراشترا                  کاناک پورا، جایپور، راجستان 
  کانپور، اوتار پرداش                            خودیار، گجرات               
  لونی، قاضی آباد، اوتار پرداش                ماجرهات، کلکته، بنگال غربی
  مندیدیپ، بوپال، مدهایا پرادش               مرادآباد، اوتار پرداش      
  پاتلی، گوگائون، هریانا                         پیتامپور، دهار، مادهایاپرادش          
  رایپور، چهاتیس گاره                           ساچین، صورت، گجرات    
  سانات ناگار، حیدرآباد، اندرا پرداش         سنوال، لادیانا، پنجاب      
  تندیارپت، چنای، تامیل نادو                   تاقلاک آباد، دهلی          
  وادودارا، گجرات                               وایت فیلد، بنگلور، کارناتاکا 
   
  اندونزی
  بندر خشک گدباگ، باندونگ                                        بندر خشک سیکارانگ، بکاسی 
   
  جمهوری اسلامی ایران
  فرودگاه بین المللی امام خمینی، استان تهران
  ایستگاه راه آهن مطهری، مشهد، استان خراسان رضوی
  منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، استان قم 
  منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، استان کرمان 
  [منطقه آزاد صنعتی اروند، استان خوزستان] 
  [منطقه ویژه اقتصادی سهلان، تبریز، استان آذربایجان شرقی] 
  [منطقه ویژه اقتصادی سرخس، استان خراسان رضوی] 
  [فرودگاه بین المللی شهید دستغیب، شیراز، استان فارس] 
  [مرکز پشتیبانی زاهدان، استان سیستان و بلوچستان]
   
  قزاقستان
  مرکز آکتوب، آکتوب                                           مرکز صنعتی و پشتیبانی دامو، آلماتی 
  [پشتیبانی فناوری پیشرفته، منطقه آلماتی]                                            
  [مرکز همکاریه بین المللی مرزی کورگاز، منطقه آلماتی]
  [پایانه تائو، منطقه آلماتی]
   
  قرقیزستان
  المدین، بیشکک                                                            اوش، اوش
   
  جمهوری دموکراتیک خلق لائوس
  تانالنگ، وین تیتان                         [هویکسای، بوکئو] 
  [لکسالئو، بوریخامسای]                    [لوانگ پرابانگ، لوانگ پرابانگ] 
  [ناتئوی، لوانگ نامتا]                                   [اودوسای، موانگ ژای]
  [پاکسه، چامپاساک]                                    
  [سنو، ساواناخت]
  [تاخک، خاموانه] 
  مالزی
  دپوی ترخیص داخلی کونتنا ناسیونال، پرای
  پایانه بارگنجی (کانتینری) داخلی، پارانگ بسار   
  دپوی ترخیص داخلی سری سیتا، کوالالامپور                                
  پایانه باری ایپو، ایپو                                         بندر داخلی نیلای، نیلای
  بندر داخلی تبودو، ساراواک                                                    
  [دپوی داخلی پولائو سنابگ، پولائو سبانگ] 
   
  مغولستان
  آلتانبولاگ                                                                       ساین شاند 
  اولان باتار                                                                                    زامین، اود
  [چوئیبالسان]
   
  میانمار
  [باگو]                                                                            [ماندالایا]
  [ماولامینه]                                                                       [مونیوا]
  [موس]                                                                           [پیای]
  [تامو]                                                                             [یانگون] 
   
  نپال
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بهاریواهاوا، بهاریواهاو 
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیراتنگار، بیراتنگار
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی بیرگونج، بیرگونج                     
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی کاکاربهیتا، کاکاربهیتا
  [دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تاتوپانی، لارچا]
   
  پاکستان
  بندر خشک گمرکی، حیدرآباد                                    بندر خشک گمرکی، پیشاور 
  بندر خشک فیصل آباد، فیصل آباد                                 بندر خشک لاهور، موقالپورا 
  بنادر خشک مارگالا، اسلام آباد                                     تراست بندر خشک مولتان، مولتان 
  ایستگاه باری بارگنجی (کانتینری) مرکز پشتیبانی ملی، لاهور                      
  بندر خشک مرکز ملی پشتیبانی، کویته 
  بندر خشک راه آهن پرم ناگار پاکستان، کاسور 
  بندر خشک راه آهن کویته، کویته                    بندر خشک سامبریل، سیالکوت
  بندر خشک مسیر ابریشم، سوست، گیلگیت، بالتیستان 
   
  فیلیپین
  کلارک، شهر آنجلس، پامپانگا، لوزان                                         
  شهر دادائو، منیدانائو شرقی
  شهر کورونادال، کوتاباتو جنوبی                                               
  لاگوئین دین گان، میسامیس اورینتال، منیدانائو شمالی                 
  شهر زامبوانگا، منیدانائو غربی 
  جمهوری کره
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی یوئی وانگ، یوئی وانگ 
   
  فدراسیون روسیه
  پارک پشتیبانی جانینو، منطقه سنت پطرزبورگ                                      
  مجموعه پشتیبانی ترکیبی (بندر جهانی روستو) منطقه روستو اون دون 
  مرکز پشتیبانی پایانه ای بالتیسکی، منطقه لنینگراد 
  مرکز پشتیبانی پایانه ای کلشچیها، نووسیبیرسک 
  مرکز پشتیبانی پایانه ای دوسکینو، نیژنی نووگورود 
  [مرکز چندوجهی دمیترو وسکی، منطقه مسکو] 
  [کالینینگراد]                                                        [کازان]
  [مجتمع پشتیبانی چندوجهی پایانه پیرمورسکی جنوبی ـ منطقه پیرمورسکی]
  [مرکز پشتیبانی چندوجهی اسویجاژسکی، تاتارستان]
  [مرکز پشتیبانی پایانه ای «پیرمورسکی»، اوسوریسک، منطقه پیرمورسکی] 
  [مرکز پشتیبانی پایانه ای «تامانسکی»، منطقه کراسنودار]
  [مرکز پشتیبانی پایانه ای «بلیراست»، منطقه مسکو] 
  [ولگاگراد]                                                                        [یکاترینبرگ] 
   
  سریلانکا
  [پلیاگودا، کلمبو]                                                    [تلانگاپاتا، کلمبو]
   
  تاجیکستان
  دوشنبه، دوشنبه                                                    کارامیک، جیرگاتال 
  خجند، خجند                                               کورگان، توب، گورکان، توب 
  نیژنی پنج، گومسانگیر                                             تورسانزاده، تورسانزاده
  وخدت، وخدت 
   
  تایلند
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لات کرابانگ، بانکوک                
  [چیانگ کونگ، چیانگ رای] 
  [ناتا، نونگ خای]
   
  ترکیه
  گلمن، سامسون                                                       کازان، آنکارا 
  [بوگاز کوپرو، کای سری]                                            [بوزویوک، بیلچیک] 
  [گوکوی، بالیکسیر]                                                   [هابور] 
  [هالکالی، استانبول]                                                  [حسن بای، اسکی سهیر] 
  [کاکلیک، دنیزلی]                                                    [کارس]
  [کایاچیک، کونیا]                                          [کاسکوی، ازمیت] [ماردین]
  [پالاندوکن، ارزروم]                                        [سیواس]          
  [تورک اوغلو، کاهرامانماراس]                            [اوزاک]                       
  [ینیس، مرسین]                                           [یسیل بایری، استانبول]
   
  ویتنام
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی لائوکای، استان لائوکای  
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی سانگ تان، استان بین دونگ 
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تان کانگ ـ لانگ بین ـ استان دانگ نای
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی تین سون، استان باک نین 
  [هانوی]                                                                          
  [دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی جیالای، استان جیالای]
  دپوی بارگنجی (کانتینری) داخلی وین فوک، استان وین فوک         
  [لانگ سون]         
  پیوست ۲
  اصول راهنمای توسعه و فعالیت بنادر خشک
  ۱- کلیات 
  توسعه و فعالیت بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) موافقتنامه، بر اساس اصول مشروح زیر انجام خواهد شد. اعضاء همه تلاش های ممکن را برای انطباق با این اصول در مراحل ساخت، ارتقاء و فعالیت بنادر خشک انجام خواهند داد.
  ۲- کارکردها 
  کارکردهای اصلی بنادر خشک شامل جابجایی، نگهداری، بازرسی های منظم کالاهای در جریان انتقال در تجارت بین المللی و انجام تشریفات و کنترل های مورد عمل گمرکی می باشد. سایر کارکردهای بنادر خشک شامل موارد زیر و البته نه محدود به آن می باشد:
  الف) دریافت و اعزام؛ 
  ب) یکپارچه نمودن و توزیع؛ 
  پ) انبارداری؛ 
  ت) تراباری. 
  ۳- چهارچوب نهادی، اداری و نظارتی 
  اعضاء چهارچوب های نهادی، اداری و نظارتی مناسب را برای توسعه و فعالیت بدون مشکل بنادر خشک تمهیداتی از جمله شیوه هایی برای بازرسی منظم و اجرای تشریفات و کنترل های مورد عمل گمرکی در انطباق با قوانین و مقررات ملی طرف مربوط اتخاذ خواهند نمود. بنادر خشک مندرج در پیوست (۱) این موافقتنامه می توانند به عنوان نقاط مبدأ یا مقصد در حمل و نقل و اسناد گمرکی تعیین شوند. اعضاء با تأمین کنندگان خدمات حمل و نقلی مربوط و مؤسسات و سازمان های بین المللی جهت اطمینان از شناسایی بنادر خشک، تشریک مساعی خواهند داشت. مالکیت بنادر خشک می تواند عمومی، خصوصی و یا عمومی ـ خصوصی باشد. 
  ۴- طراحی، چیدمان و ظرفیت 
  بنادر خشک با ظرفیت مناسب و چیدمان توسعه خواهند یافت تا جریان آرام و امن بارگنج ها، بارها و وسایل نقلیه در داخل و از بنادر خشک را میسر سازند و توسعه ظرفیت را با در نظر گرفتن شیوه های حمل و نقل مورد استفاده، نیازهای استفاده کنندگان از بنادر خشک و حجم آتی کالا و بارگنج ممکن سازند.
  ۵- زیرساخت ، تجهیزات و تأسیسات بنادر خشک، زیرساخت، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب برای حجم موجود و پیش بینی بار با صلاحدید اعضاء طبق قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را خواهند داشت. این مقرره از نظر ماهیت، جنبه توصیه ای خواهد داشت و در رابطه با موارد زیر الزام آور نخواهد بود: 
  الف) منطقه امن دارای درگاه اختصاص داده شده برای ورود و خروج؛
  ب) انبارهای مسقف و بازمجزاشده برای واردات، صادرات و تراباری و برای کالاهای فاسدشدنی، محمولات با ارزش بالا، محمولات خطرناک از جمله مواد مضر؛
  پ) تأسیسات انبارداری که می تواند شامل تأسیسات انبارداری حفاظت شده گمرکی باشد؛ 
  ت) تسهیلات ذخیره سازی و بازرسی، کنترل و نظارت گمرکی؛ 
  ث) تجهیزات مناسب جابجایی بارگنج و بار؛ 
  ج) راه های خدماتی داخلی و آسفالته برای استفاده در عملیات و منطقه جمع آوری؛
  چ) مکان مناسب جهت توقف وسایل نقلیه با فضای پارک مکفی برای وسایل نقلیه باری؛ 
  ح) ساختمان اداری برای گمرک، ارسال کنندگان بار، نمایندگی های کشتیرانی، ترخیص کارهای گمرکی، بانک ها و سایر کارگزاری های مرتبط؛
  خ) سامانه (سیستم)های اطلاعات و ارتباطات شامل سامانه (سیستم)های تبادل داده های الکترونیکی، کاوشگر (اسکنر)ها و تجهیزات توزین وسیله نقلیه؛
  د) در صورت لزوم محوطه تعمیر بارگنج، وسیله نقلیه و تجهیزات.
  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفده ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28145761
اکنون :
21