جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 97810
  تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 10:52
  تعداد بازدید : 456

  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)

  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)

  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) 
  منتشره در روزنامه رسمی شماره 20691 مورخ 25/12/1394
  شماره 90345/478-20/12/1394
  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  عطف به نامه شماره 41689/50596 مورخ 17/4/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
   
  شماره ۱۶۷۵۳۹-22/12/1394
  نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90345/478 مورخ 20/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
  رئیس جمهور ـ حسن روحانی
   
  قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)
  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
  تبصره ـ در اجرای ماده (۱۵) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
   
  بسم الله الرحمن الرحیم
   
  اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی
  مقدمه:
  دولت های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ ـ آی ـ سی) امضاءکننده این اساسنامه می باشند.
  مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی
  به موجب اهداف و مقررات توافق کلی همکاری های اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
  با توجه به برنامه عملیاتی جدید برای تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
  با در نظر گرفتن قطعنامه های کارگروه های حاضر در مورد همکاری های اقتصادی و تجاری (کامسک) که آماده سازی روش استانداردهای هماهنگ و تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی را توصیه می نماید.
  با آگاهی از اهمیت هماهنـگ سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
  با تصدیق نقش محوری استانداردها در ارتقای سطح مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی و رفع موانع تجاری
  با توجه به اختلافات موجود در متون استاندارد و روش های هماهنگ سازی که می تواند مانعی در گسترش مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی باشد، تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی مناسب ترین اقدام در جهت رفع موانع پیش روی تجارت در حوزه تحت صلاحیت خویش می باشد. 
  رعایت ضرورت گسترش مناسبات تجاری میان کشورهای اسلامی همراه با تلاش های آنان برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر 
  با توجه به تعهدات دوجانبه و یا چندجانبه هریک از کشورهای عضو این اساسنامه را به عنوان ساز و کار دقیق جهت تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی به منظور هماهنگ سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تهیه استانداردهای جدید، تصویب کرده اند.
  عنوان
  ماده ۱- نام مؤسسه، «مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی» خواهد بود، که از این پس «مؤسسه» نامیده می شود. عنوان اختصاری آن (اسی، ام. آی.آی. سی) می باشد. 
  تعاریف
  ماده ۲- از نظر این اساسنامه، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:
  ۲-۱- سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی.
  ۲-۲- منشور: منشور سازمان کنفرانس اسلامی.
  ۲-۳- اساسنامه: اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی.
  ۲-۴- مؤسسه: مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی.
  ۲-۵- کشور عضو: هریک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این اساسنامه را تصویب نموده اند.
  ۲-۶- نماینده: نماینده ملی سازمان استاندارد و اندازه شناسی که نماینده کشور عضو در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی می باشد.
  ۲-۷- استاندارد مؤسسه: استانداردهایی که توسط مؤسسه تصویب و منتشر گردیده اند. 
  ۲-۸- استانداردهای هماهنگ: استانداردهایی که با موضوع مشترک توسط تعدادی از سازمان های استاندارد عضو مورد تأیید قرار گرفته اند و قابلیت تبادل کالاها، فرایندها، خدمات و پذیرش متقابل نتایج آزمون و اطلاعات ارائه شده بر اساس این استانداردها را ممکن می سازند. 
  ۲-۹- سند مرجع: هر سندی که به عنوان مبنای تهیه استانداردهای مؤسسه و یا استانداردهای هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد. 
  ۲-۱۰- گواهی: روشی که به واسطه آن طرف ثالث برای تأیید انطباق کیفی محصولات، فرایندها یا خدمات با شرایط خاص مورد نظر تضمین کتبی ارائه می دهد.
  ۲-۱۱- تأیید صلاحیت: روشی که برمبنای آن مقام سازمان مسؤول، فرد یا نهادی را برای انجام وظایف ویژه به رسمیت بشناسد. 
  ۲-۱۲- ارزیابی انطباق: هرگونه فعالیت درباره ارزیابی میزان برآورده شدن شرایط مورد نیاز به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
  ۲-۱۳- اندازه شناسی: علم اندازه گیری. اندازه شناسی شامل تمام جنبه های نظری و عملی مربوط به اندازه گیری برای رفع هر نوع ابهام در هریک از رشته های علمی و یا فناوری که نیاز باشد. 
  اهداف
  ماده ۳- اهـداف مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی به شرح زیر می باشد:
  ۳-۱- تلاش برای شناسایی استانداردهای هماهنگ در کشورهای عضو و حذف هرگونه عامل مربوط به استاندارد های پوشش دهنده مواد، کالاهای تولیدی، محصولات، که احتمالاً بر تجارت میان کشورهای عضو اثر منفی می گذارد؛
  ۳-۲- تهیه استانداردهای مؤسسه با هدف کمک به کشورهای عضو برای حداکثر بهره مندی از منافع اقتصادی حاصل از استانداردها؛
  ۳-۳- ایجاد طرح صدور گواهینامه با هدف تسریع تبادل مواد، کالاهای تولیدی و محصولات در میان کشورهای عضو که با پذیرش متقابل گواهی های صادرشده اجراء می گردد؛
  ۳-۴- دستیابی به یکنواختی در اندازه شناسی، آزمایشگاه های آزمون کیفیت و فعالیت های استانداردسازی میان کشورهای عضو؛
  ۳-۵- ارائه خدمات اندازه گیری و اندازه شناسی که نیازمند صرف هزینه های گزاف و سرمایه گذاری فراوان است با روش تقسیم هزینه ها میان کشورهای عضو؛
  ۳-۶- تأمین کردن تحصیلات و آموزش کارکنان کشورهای عضو در حوزه های استانداردسازی و اندازه شناسی با هدف حداکثر بهره وری از ابزارهای موجود و بهره گیری مشترک از اطلاعات و تجارب به دست آمده؛
  ۳-۷- فراهم کردن خدمات اسناد و اطلاعات در ارتباط با استانداردها و موضوعات مربوط به نیاز کشورهای عضو در این زمینه؛
  ۳-۸- فراهم آوری خدمات فنی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که فاقد سازمان استاندارد می باشند؛ با دیدگاه تقویت آنان در جهت ایجاد سازمان استاندارد در کشور متبوع خویش.
  اعضاء و طرف های مکاتبه ای
  ماده ۴- 
  ۴-۱- اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که این اساسنامه را همانگونه که در بند (۴-۲) زیر بیان شده تصویب نموده اند. وضعیت طرف مکاتبه ای در ادامه و به تفصیل در بند (۴-۳) شرح داده خواهد شد.
  ۴-۲- اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که اساسنامه مؤسسه را تصویب نموده اند. هریک از کشورهای عضو نسبت به تعیین سازمان ملی تخصصی استانداردسازی خویش به عنوان نماینده خود در مؤسسه اقدام خواهد نمود. نحوه انجام این کار به روشی انجام خواهد شد که در مقررات داخلی تعریف شده است.
  ۴-۳- وضعیت طرف های مکاتبه ای به موارد زیر اعطاء شد:
  الف ـ نهادهای ملی علاقه مند به استانداردسازی در کشورهای عضوی که فاقد سازمان ملی تخصصی استانداردسازی می باشند؛ 
  ب ـ نهاد های ملی تخصصی استانداردسازی در کشورهای غیر عضو. 
  اعطای چنین وضعیتی مطابق با روش های مرتبط و تعریف شده هیأت مدیره خواهد بود.
  طرف مکاتبه ای حق رأی ندارد.
  ۴-۴- در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده از هر کشور عضو تنها یک سازمان به عنوان نماینده پذیرفته خواهد شد. 
  تصمیمات و توصیه ها
  ماده ۵- 
  ۵-۱- اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی و هیأت مدیره بر اساس اکثریت آراء خواهد بود. هر عضو تنها دارای یک رأی است. هر تصمیم نیازمند اخذ حداکثر آرای اعضای حاضر و شرکت کننده در رأی گیری می باشد. 
  ۵-۲- اتخاذ تصمیم مؤسسه در موضوعات فنی به عنوان توصیه به اعضاء تلقی خواهد شد؛ هریک از اعضاء در پذیرش یا رد این توصیه ها آزاد هستند.
  ساختار مؤسسه
  ماده ۶- ساختار داخلی مؤسسه از رکن های زیر تشکیل شده است:
   ـ مجمع عمومی؛
   ـ هیأت مدیره؛
   ـ دبیرخانه کل.
  ۶-۱- مجمع عمومی:
  مجمع عمومی عالی ترین رکن نهاد تصمیم گیری مؤسسه می باشد و از نمایندگان تمام کشورهای عضو که در بند (۴-۲) و (۴-۴) توضیح داده شد تشکیل می شود. هر کشور عضو دارای یک حق رأی است. مجمع عمومی سالی یکبار در مقر مؤسسه و یا با توافق اعضاء در محل دیگری جلسه عادی برگزار می کند.
  از طرف های مکاتبه ای برای شرکت در این نشست ها بدون داشتن حق رأی می توان دعوت به عمل آورد. خدمات دبیرخانه ای مربوط به نشست های مجمع عمومی تا زمان استقرار دبیرخانه کل مؤسسه توسط مؤسسه استاندارد ترکیه انجام خواهد شد. 
  ۶-۲- هیأت مدیره 
  هیأت مدیره رکنی است که نظارت بر اجرای برنامه ها، طرح ها و فعالیت های مؤسسه به آن سپرده شده است. هفت عضو هیأت مدیره از سوی مجمع عمومی بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه به مدت سه سال انتخاب می شوند. هریک از اعضای هیأت مدیره می تواند تنها برای یک دوره متوالی دیگر مجدد انتخاب گردد. هیأت مدیره یکی از اعضای خود را برای دوره دو ساله غیر قابل تمدید به ریاست هیأت برمی گزیند. 
  با فراخوان رئیس هیأت، هیأت مدیره دو تا چهار نشست در سال برگزار خواهد نمود. 
  هیأت مدیره پاسخگوی مجمع عمومی می باشد. 
  ۶-۳- دبیرخانه کل
  دبیرخانه مؤسسه، رکن مسؤول اجرای برنامه ها، طرح ها و تصمیمات مؤسسه است. ریاست دبیرخانه برعهده دبیرکل مؤسسه می باشد. دو معاون دبیرکل و سایر کارکنان از گروه های مختلف دبیرخانه کل، وی را در انجام وظایف یاری می نمایند. 
  ۶-۳-۱- دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برای یک دوره سه ساله و قابل تمدید تنها برای یک دوره سه ساله دیگر توسط جمع[مجمع] عمومی انتخاب خواهد شد. دبیرکل باید پاسخگوی مجمع عمومی باشد و وظایف و مسؤولیت های وی از سوی هیأت مدیره مشخص خواهد شد. 
  گزارش های سالانه دبیرکل درباره اجرای برنامه ها، طرح ها و تصمیمات مؤسسه از طریق هیأت مدیره، به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. دبیرکل در اجلاس هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت می نماید. 
  ۶-۳-۲- دو معاون دبیرکل با موافقت هیأت مدیره توسط دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برگزیده می شوند. 
  یکی از معاونان دبیرکل ناظر بر فعالیت های دبیرخانه کل مرتبط با خدمات فنی خواهد بود و معاون دیگر مسؤول نظارت بر فعالیت های مرتبط با مدیریت تحقیقات و برنامه ریزی می باشد. 
  ۶-۳-۳- در دبیـرخانه کل واحدهای تخصصی مختلف که گروه نامیده خواهند شد به شرح زیر فعـالیت می نمایند: 
  ۶-۳-۳-۱- گروه تدوین استانداردها
  وظیفه گروه تدوین استانداردها، ایجاد هماهنگی میان استانداردهای تهیه شده توسط کشورهای عضو، هماهنگی فعالیت های تهیه استانداردهای مؤسسه به نیابت از دبیرکل و انجام خدمات دبیرخانه ای رأی کارگروه های فنی است که در واقع آنها این امور را انجام می دهند.
  گروه تدوین استانداردها امور مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد معدنی و فلزی، کشاورزی، غذا، بهداشت و محیط زیست، ساختمان سازی، برق، الکترونیک، طرح صدور گواهینامه ها و کیفیت، فعالیت های مهندسی و سایر وظایف محول شده از سوی هیأت مدیره را انجام خواهد داد. 
  واحدهای اصلی گروه تدوین استانداردها کارگروه های فنی را تشکیل خواهند داد که ممکن است در برنامه های کاری و حوزه های مسؤولیت خود ضرورت داشته باشند.
  نظرات آن دسته از کشورهای عضو که امکان مشارکت در فعالیت های کارگروه های فنی را دارا نمی باشند توسط گروه اعمال خواهد شد. 
  پیش نویس استانداردها و مدارک و اسناد هماهنگ سازی بر اساس روش ها جهت تأیید کشـورهای عضو ارسال می گردد.
  پی گیری های لازم جهت انتشار استانداردهای مصوب، اسناد و مدارک هماهنگ سازی به عنوان استانداردهای کشورهای عضو به زبان رسمی به طور کامل و عاری از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد. 
  ۶-۳-۳-۲- گروه صدور گواهینامه
  گروه صدور گواهینامه واحدی است که فعالیت هایی را با هدف تأسیس طرح صدور گواهینامه در میان کشورهای عضو انجام می دهد و اجرای این فعالیت ها تا زمان نیل به اهداف مشخص شده از طرف مؤسسه تداوم خواهد داشت. 
  گروه صدور گواهینامه دو نوع گواهینامه که عبارتند از گواهینامه سامانه (سیستم) کیفیت و گواهینامه تطابق، صادر می کند. گواهینامه های صادرشده به مدت حداکثر دو سال اعتبار خواهند داشت [و] به شرطی قابل تمدید خواهند بود که گواهینامه های تمدید را احراز کرده باشند.
  گواهینامه های انطباق و سامانه های کیفیت مؤسسه، ثبت خواهد شد و دبیرکل مسؤول صیانت از گواهینامه ها و علائم انطباق صادرشده می باشد. 
  خدمات صدور گواهینامه در ازای پرداخت هزینه ها در چهارچوب اصول مذکور در مقررات مربوطه ارائه خواهد شد.
  ۶-۳-۳-۳- گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی
  مؤسسه فهرستی از استاندارد های اندازه گیری موجود را از طریق واحد تأیید خدمات اندازه گیری گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی در اختیار خواهد گرفت و زنجیره ای از استانداردهای مرجع قابل ردیـابی برای هر واحد اصلی را ایجاد می نماید.
  مؤسسه برای تحقق نیازهای اندازه گیری به وجود آمده برای هر واحد در پیوندهای این زنجیره، که ممکن است ایجاد شوند، به عنوان واسطه عمل می نماید. این گروه با کمک کارشناسان خود میزان دقت و صحت خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه های اندازه گیری را گواهی می کند. 
  خدمات اندازه شناسی نیز باید با حداکثر استفاده و بهره گیری از ظرفیت های کشورهای عضو ارائه گردد. مشکلات به وجود آمده در حوزه اندازه شناسی باید از طریق تحقیقات هماهنگ برطرف شوند. 
  صلاحیت آزمایشگاه های موجود در کشورهای عضو از طریق نظام تأیید صلاحیت و با توجه به توانایی آنها در انجام آزمون های معین و انجام تطابق با استانداردها تعیین می گردد. برابری و قابلیت مقایسه و مقبولیت متقابل نتایج آزمون در نتیجه این نظام به وجود می آید. 
  این گـروه که الزامات را هماهنـگ نموده و به تعیین میزان خدمات فنی ارائه شده می پردازد، مطابق مبلغ تعیین شـده در مقررات هزینـه ارائه خدمات را دریافت خواهد نمود. 
  ۶-۳-۳-۴- گروه طرح ریزی، برنامه نویسی و خدمات پشتیبانی فنی
  خدمات فنی اولیه مورد نیاز مؤسسه توسط این گروه تأمین می گردد. برنامه های کاری سالانه با هماهنگی مؤسسات استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای عضو تهیه می گردد و برای تأیید به مجمع عمومی ارائه می گردد. مقررات مربوط تمام خدماتی که قرار است توسط مؤسسه به اعضای آن ارائه شود، پیش نویس رئوس خط مشی هایی که قرار است اجراء شود، تهیه و از طریق مشورت تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره ارائه می شود و به عنوان سند رسمی، نهایی خواهد شد.
  فعالیت های مربوط به تهیه اسناد و مدارک و فراهم سازی اطلاعات برای کشورهای عضو انجام خواهد شد.
  نیازهای آموزشی در کشورهای عضو در خصوص فعالیت های مرتبط با این مؤسسه مشخص و به این منظور برنامه های آموزشی ویژه تدارک دیده خواهد شد.
  استانداردهای پیـش نویس و اسـتانداردهای هماهنگ تهیه شده توسط مؤسسه به زبان های رسمی مؤسسه ترجمه و در میان کشورهای عضو توزیع خواهد شد. 
  هماهنگی های لازم میان اعضاء در خصوص استانداردسازی و کمک به اجرای خدمات مزبور توسط مؤسسه به بهترین نحو ممکن جهت تأمین هرچه بیشتر نیازهای اعضاء انجام می گیرد. 
  ۶-۳-۳-۵- گروه خدمات مالی و اداری عمومی
  گروه خدمات مالی و اداری عمومی واحدی است که وظایف متعددی همچون امور کارکنان، مالی، انتشارات، روابط عمومی، برگزاری فراهمایی ها (کنفرانس ها)، فروش مدارک و وظایف اداری مشابه را به ویژه موارد زیر را برعهده دارد: 
  ۱- امور کارکنان؛ 
  ۲- سازماندهی دوره های آموزشی رسمی و نظارت بر برنامه هایی که با این هدف ایجاد می گردد؛
  ۳- خدمات عمومی از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر؛
  ۴- ارائه مشاوره به سایر گروه ها در خصوص امور سازمانی؛ 
  ۵- انجام پژوهش ها در واحد اداری مؤسسه؛ 
  ۶- ممیزی و حفظ حساب های مالی مؤسسه؛ 
  ۷- نظارت بر ذخایر و خریدها؛ 
  ۸- تهیه بودجه مؤسسه؛ 
  ۹- سازماندهی خدمات اداری برای برگزاری جلسات و فراهمایی ها؛ 
  ۱۰- ایجاد و نگهداری کتابخانه و بایگانی و استفاده از آنها. 
  روابط میان مؤسسه و سازمان
  ماده ۷- مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان کنـفرانس اسلامی می باشد.
  روابط با سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی
  ماده ۸- 
  ۸-۱- مؤسسه می تواند با سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی که علاقه مند به فعالیت محدود یا گسترده در زمینه استانداردسازی و یا فعالیت های مرتبط باشند همکاری نماید.
  ۸-۲- مسؤولیت اجرای این همکاری ها برعهده دبیرکل می باشد.
  امور مالی
  ماده ۹- 
  ۹-۱- منابع مالی مؤسسه از طریق پرداخت سهم الزامی اعضاء، درآمدهای حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشریات و مشارکت داوطلبانه تأمین می گردد. میزان سهم الزامی پرداختی توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.           
  ۹-۲- مؤسسه استاندارد ترکیه هزینه های سه سال نخست پس از تأسیس مؤسسه را تأمین خواهد نمود. 
  ۹-۳- دبیرکل پیش نویس بودجه را سه ماه قبل از تقدیم به مجمع عمومی جهت تصویب به اعضاء ارائه خواهد نمود. 
  ۹-۴- حساب های مؤسـسه توسـط حسابرس مستقل که منصوب مجمع عمومی می باشد به طور مقتضی بررسی می گردد و اسناد مربوطه برای بررسی سالانه به مجمع عمومی تقدیم می گردد.
  مقر و ماهیت مؤسسه
  ماده ۱۰- 
  ۱۰-۱- مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکیه خواهد بود، مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم دیگری بگیرد. 
  ۱۰-۲- مؤسسه در قلمروی کشورهای عضو دارای شخصیت حقوقی می باشد. در نتیجه، با به رسمیت شناخته شدن شخصیت حقوقی آن، مؤسسه حقوق و مسؤولیت هایی را برعهده خواهد داشت. 
  زبان ها
  ماده ۱۱- 
  ۱۱-۱- زبان های رسمی مؤسسه عربی، انگلیسی و فرانسوی است.
  ۱۱-۲- قطعنامه ها، استانداردهای پیش نویس، استانداردها، اسناد و مکاتبات و غیره به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود. 
  پذیرش مستقیم اسناد مرجع
  ماده ۱۲- چنانچه گروه تدوین استاندارد تشخیص دهد پذیرش سند مرجع به عنوان استاندارد هماهنگ شده توسط دبیرخانه مرکزی مناسب است با تخصیص یک شماره استاندارد هماهنگ پیش نویس، آن را پس از پذیرش اعضاء به این مدرک به شکل خاص توزیع می نماید.
  بازنگری و اصلاح در استانداردهای مؤسسه 
  ماده ۱۳- 
  ۱۳-۱- بنا به درخواست کارگروه فنی، تصمیم جهت بازنگری در استانداردهای مؤسسه، توسط گروه تدوین استانداردها اتخاذ می شود. روش اجرای مشابه روش تهیه استانداردهای جدید می باشد. بنا به درخواست هریک از کشورهای عضو در خصوص لزوم حفظ و اجرای استانداردها همراه با اصلاحات انجام شده در دوره های زمانی کمتر از پنج سال یا لغو آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد. 
  ۱۳-۲- اصلاح استانداردهای مؤسسه می تواند از طرف گروه استاندارد مربوط یا هریک از اعضاء درخواست شود.
  مقررات عمومی
  ماده ۱۴- 
  ۱۴-۱- مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش بینی نشده باشد اعمال خواهد شد.
  ۱۴-۲- مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیت های سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مؤسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد.
  اصلاح اساسنامه مؤسسه
  ماده ۱۵- اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسسه امکان پذیر خواهد بود. تصمیمات با اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر در مجمع عمومی و شرکت کننده در رأی گیری اخذ می گردد. 
  آیین کار
  ماده ۱۶- 
  ۱۶-۱- جزئیات مربوط به کارکرد مؤسسه در قواعد کاری که توسط هیأت مدیره تدوین می گردد و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود، مورد حکم قرار خواهد گرفت.
  ۱۶-۲- هرگونه تغییر یا اصلاح آیین کار در حوزه اختیارات مجمع عمومی می باشد. انجام تغییرات یا اصلاحیه می تواند با پیشنهاد مجمع عمومی، هیأت مدیره یا حداقل پنج کشور عضو پیشنهاد گردد. تصمیمات بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و رأی دهنده در مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد.
  انحلال مؤسسه
  ماده ۱۷- 
  ۱۷-۱- پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل یک چهارم کشورهای عضو قبل از انجام رأی گیری مخفی برخوردار باشد. رأی مثبت اکثریت سه چهارم کشورهای عضو برای انحلال مؤسسه الزامی است. 
  ۱۷-۲- در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومی نحوه واگذاری وجوه و اموال در اختیار مؤسسه را مشخص خواهد نمود. 
  لازم الاجراء شدن
  ماده ۱۸- این اساسنامه پس از اعلام مراتب تصویب آن از سوی ده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی به دبیرکل سازمان، لازم الاجراء خواهد شد.
  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28145761
اکنون :
44