جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 97831
  تاریخ انتشار : 25 فروردین 1395 11:12
  تعداد بازدید : 290

  قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس )ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی»)

  قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس )ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی»)
  قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس )ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی») 
  منتشره در روزنامه رسمی شماره 20698 مورخ 10/1/1395
  شماره 90701/471-22/12/1394
  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
  عطف به نامه شماره 31390/50289 مورخ 25/3/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس )ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی») که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
   
  شماره ۱۷۱۵۲۱-27/12/1394
  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 90701/471 مورخ 22/12/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
  رئیس جمهور ـ حسن روحانی
   
  قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس )ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی
  «۱۳۸۹ هجری شمسی»)
  ماده واحده ـ اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹هجری شمسی») مشتمل بر سه مورد اصلاح اساسنامه، سه مورد اصلاح کنوانسیون و یک مورد اصلاح آیین نامه به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود:
  الف) موارد اصلاح اساسنامه
  ۱- مقدمه به شرح زیر اصلاح می شود: 
  «به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو ـ۱۹۹۴ میلادی «۱۳۷۳ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس ـ۱۹۹۸ میلادی «۱۳۷۷ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش ـ۲۰۰۲ میلادی «۱۳۸۱ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا ـ۲۰۰۶ میلادی «۱۳۸۵ هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (۵۵) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یادشده تصویب نمودند».
  ۲- بند (۱۶۵-۵) ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می شود:
  «یک کشور عضو به هنگام انتخاب طبقه بندی حق عضویت خود نباید آن را بیش از پانزده درصد (۱۵%) تعداد واحدهای انتخاب شده به وسیله آن کشور عضو برای دوره قبل از کاهش با گِرد کردن با نزدیک ترین رقم پایین تر واحدها در مقیاس، برای سه واحد حق عضویت یا بیشتر، یا بیش از یک طبقه بندی حق عضویت برای حق عضویت های کمتر از سه واحد، کاهش دهد. شورا باید روشی را برای آن کشور مشخص کند که طی آن کاهش باید به تدریج در مدت بین دو فراهمایی (کنفرانس )های سران مختار انجام شود. در هر حال در شرایط استثنایی مانند بلایای طبیعی که برنامه های کمک بین المللی را ضروری می سازد، در صورت درخواست کشور عضوی که اثبات نموده است که دیگر نمی تواند حق عضویت خود را در طبقه بندی که در ابتدا انتخاب کرده است، حفظ نماید، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار می تواند کاهش بیشتری را در تعداد واحدهای حق عضویت تجویز نماید. 
  ۳- بخش دوم به شرح زیر اصلاح می شود:
  اصلاحات به عمل آمده در این سند به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی (11/10/1390 هجری شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») درآمده اند و پیش از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به این سند اصلاحی را تسلیم نموده باشند، لازم الاجراء خواهد شد. 
  در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام الاختیار مربوط، نسخه اصلی این سند اصلاح کننده اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») اصلاح شده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو ـ۱۹۹۴ میلادی «۱۳۷۳ هجری شمسی»)، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس ـ۱۹۹۸ میلادی «۱۳۷۷ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش ـ۲۰۰۲ میلادی «۱۳۸۱ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا ـ۲۰۰۶ میلادی «۱۳۸۵ هجری شمسی») را امضاء نموده اند. 
  تدوین شده در گوادالاخارا، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی (30/7/1389 هجری شمسی)
  ب) موارد اصلاح کنوانسیون
  ۱- مقدمه به شرح زیر اصلاح گردید: 
  «به موجب و در اجرای مفاد مربوط به کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو ـ۱۹۹۴ میلادی «۱۳۷۳ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس ـ۱۹۹۸ میلادی «۱۳۷۷ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش ـ۲۰۰۲ میلادی «۱۳۸۱ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا ـ۲۰۰۶ میلادی «۱۳۸۵ هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (۴۲) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی») اصلاحات زیر را در کنوانسیون یادشده تصویب نمودند».
  ۲- بند (۴۶۸-۱-۱) ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح گردید:
  «مقیاسی که هر کشور عضو با رعایت مفاد بند (۴۶۸ الف) زیر و هر عضو بخش های سه گانه با رعایت مفاد بند (۴۶۸ ب) زیر باید طبقه بندی حق عضویت خود را طبق مفاد مربوط به ماده (۲۸) اساسنامه از آن انتخاب کند، به شرح زیر است:
  از طبقه بندی چهل واحدی تا طبقه بندی دو واحدی
  در مراحل یک واحدی
  کمتر از طبقه بندی دو واحدی به شرح زیر:
  طبقه بندی یک و یک دوم (1) واحدی
  12غ±2 ">

  طبقه بندی ۱واحدی
  طبقه بندی   واحدی
  طبقه بندی    واحدی 
  طبقه بندی   واحدی
  طبقه بندی   واحدی»
  ۳- بخش دوم به شرح زیر اصلاح گردید:
  «اصلاحات به عمل آمده در این سند به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی (11/10/1390 هجری شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») درآمده اند و پیش از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به این سند اصلاحی را تسلیم نموده باشند، لازم الاجراء خواهد شد. 
  در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام الاختیار مربوط، نسخه اصلی این سند اصلاح کننده مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو ـ۱۹۹۲ میلادی «۱۳۷۱ هجری شمسی») اصلاح شده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو ـ۱۹۹۴ میلادی «۱۳۷۳ هجری شمسی»)، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس ـ۱۹۹۸ میلادی «۱۳۷۷ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش ـ۲۰۰۲ میلادی «۱۳۸۱ هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا ـ۲۰۰۶ میلادی «۱۳۸۵ هجری شمسی») را امضاء نموده اند. 
  تدوین شده در گوادالاخارا، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی (30/7/1389 هجری شمسی)»
  پ) موارد اصلاح آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس)ها، مجامع و سایر جلسات
  ۱- بند (۲۰۷-۱) ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح گردید:
  «تصمیم گیری برای تعداد کل کشورهای عضو که قرار است انتخاب شوند و تعداد کرسی های هر منطقه از جهان باید طبق بند (۶۱) اساسنامه و بند (۵۰ الف) مقاوله نامه و روش شناسی مصوب فراهمایی (کنفرانس) سران مختار صورت گیرد.»
  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس)ها، مجامع و سایر جلسات در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28145761
اکنون :
44