جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 98675
  تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395 12:40
  تعداد بازدید : 516

  تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

  تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
  منتشره در روزنامه رسمی شماره 20702 مورخ 16/1/1395
  شماره 176796/1-26/12/1394
  جناب آقای سینجلی جاسبی
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 
  با سلام
  احتراماً، با توجه به نامه شماره 29366/1 مورخ 20/10/1394 دفتر مقام معظم رهبری (تصویر پیوست) اصلاح برخی از مواد اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دستور کار شورای عالی آن سازمان قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه در جلسه مورخ 26/11/1394 شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تصویب رسید.
  ضمن ارسال نسخه ای از مصوبات شورای عالی و نسخه نهایی اساسنامه جدید سازمان یادشده، سپاسگزار خواهد بود دستور فرمایید نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام نمایند.
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  علی جنتی
   
  اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ شورای عالی
  مقدمه 
  به منظور بهره گیری مطلوب از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در محیط جدید بین المللی با استفاده از فعالیت و تجارب گذشته سازمان در روابط فرهنگی تبلیغی خارج از کشور اساسنامه «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» که در این اساسنامه اختصاراً «سازمان» نامیده می شود، به شرح زیر اصلاح می شود:
  فصل اول ـ کلیات 
  ماده ۱-
  سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل، رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست خارجی نظام، منحصراً برطبق مقررات این اساسنامه فعالیت می کند. 
  تبصره ـ آیین نامه اجرایی نحوه تأمین هماهنگی بین سازمان و وزارت امورخارجه با همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
  ماده ۲- اهداف سازمان 
  ۱. احیاء و گسترش تفکر و معارف اسلامی در جهان به منظور بیداری مسلمانان و ابلاغ پیام اسلام راستین به جهانیان.
  ۲. آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف و مواضع انقلاب اسلامی و تبیین جایگاه آن برای مردم جهان.
  ۳. گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
  ۴. تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های فرهنگی بین المللی. 
  ۵. عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن.
  ۶. فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمانان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسلامی. 
  ۷. مقابله فکری با فرهنگ ضددینی، اسلام ستیزی و شیعه هراسی و آگاه کردن مسلمانان نسبت به توطئه های تفرقه انگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان. 
  ۸. رشد و ارتقاء و اصلاح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان به ویژه پیروان اهل البیت (علیهم السلام) در جهان. 
  ماده ۳- وظایف سازمان
  الف. سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی
  ۱. سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و همـاهنگی در اجرای کلیه فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری.
  ۲. هدایت، نظارت و پشتیبانی فعالیت های فرهنگی بخش غیردولتی در خارج از کشور. 
  ۳. پی گیری و نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه ها، اسناد همکاری و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورها. 
  ۴. هدایت و حمایت مادی و معنوی از شخصیت ها، انجمن ها و تشکل های اسلامی و مردمی فعال در مسائل فرهنگی ـ تبلیغی خارج از کشور و نظارت بر فعالیت های آنان.
  ۵. گردآوری و ساماندهی مدیریت اطلاعات و دانش راهبردی مورد نیاز روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 
  ۶. برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی برای ایرانیان و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در خارج از کشور. 
  ۷. تعیین ضوابط و مقرارت ناظر بر تهیه و انتشار کتب، نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ تبلیغی برای خارج از کشور و نظارت بر حسن اجرای آن. 
  ب. فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی 
  ۱. رصد فرهنگی محیط بین المللی و ترازیابی موقعیت اسلام و ایران در این محیط و ظرفیت های فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
  ۲. مطالعه و بررسی به منظور شناخت شیوه های مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی.
  ۳. انجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی و حمایت از پژوهش های اسلامی به ویژه در زمینه شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار جریان های فکری جوامع مختلف.
  ۴. شناخت جمعیت ها، انجمن ها، جریان های رسانه ای و شخصیت های فرهنگی و مذهبی جهان به ویژه کشورهای اسلامی.
  ج. امور اجرایی 
  ۱. ایجاد زمینه و هماهنگی برای عقد موافقتنامه ها و قراردادهای لازم به منظور مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی، ورزشی و امدادی و در صورت ضرورت شرکت در جلسات سازمان های فرهنگی منطقه ای و بین المللی با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط.
  ۲. همکاری های فرهنگی و تبلیغی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی. 
  ۳. کمک به ایجاد و گسترش فعالیت های حوزوی و دانشگاهی در خارج از کشور. 
  ۴. ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی های فرهنگی ایران و مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجرای وظایف آنها.
  ۵. گزینش، آموزش، سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج از کشور.
  ۶. برگزاری گردهمایی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج از کشور.
  ۷. اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و تقویت کرسی های زبان فارسی و مراکز ایران شناسی.
  ۸. تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات مناسب به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و تبادل فرهنگی با سایر کشورها.
  ماده ۴- مدت فعالیت سازمان نامحدود است.
  ماده ۵- مرکز سازمان در تهران است و سازمان می تواند بر اساس مفاد این اساسنامه و اهداف فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران، به تأسیس نمایندگی و توسعه فعالیت های خود در خارج از کشور اقدام نماید.
  ماده ۶- کلیه نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی کشور و یا تسهیلات جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند مکلفند فعالیت های فرهنگی تبلیغی خود در خارج از کشور را با هماهنگی سازمان به انجام برسانند.
  تبصره ۱- نحوه همکاری بین مجمع تقریب مذاهب اسلامی و مجمع اهل بیت و بنیاد سعدی با سازمان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی سازمان می رسد.
  تبصره ۲- سازمان می تواند در صورت ضرورت و با تصویب شورای عالی بخشی از فعالیت ها و امور اجرایی خود در خارج از کشور را از طریق سایر دستگاه ها و نهادها و مؤسسات به انجام برساند.
  ماده ۷- منابع مالی 
  منابع مالی سازمان عبارتند از: 
  ۱. کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در ردیف مستقل بودجه سالیانه کل کشور. 
  ۲. درآمدهای ناشی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی سازمان در خارج از کشور. 
  ۳. کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی. 
  ۴. کمک های دریافتی از محل وجوه شرعیه. 
  ۵. سایر درآمدهایی که منبع آن به تصویب شورای عالی سازمان برسد. 
  فصل دوم ـ ارکان
  ماده ۸- ارکان سازمان
  ارکان سازمان عبارتند از:
  ۱. شورای عالی؛
  ۲. رئیس سازمان.
  ماده ۹- ترکیب شورای عالی 
  شورای عالی مرکب از اعضای زیر می باشد که با حکم مقام معظم رهبری منصوب می شوند: 
  الف. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)؛
  ب. وزیر امورخارجه؛ 
  ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛ 
  د. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
  ه. دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی؛
  و. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)؛
  ز. معاون ارتباطات بین المللی دفتر مقام معظم رهبری؛
  ح. رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه؛ 
  ط. رئیس بنیاد سعدی؛
  ی. پنج نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبری؛
  ک. رئیس سازمان. 
  تبصره ـ دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر است و دبیر شورا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورای عالی و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود.
  ماده ۱۰- اختیارات و وظایف شورای عالی 
  ۱. بررسی و تعیین سیاست ها و راهبردهای کلی و ضوابط حاکم بر امور و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛ 
  ۲. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت سازمان؛ 
  ۳. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و منابع قابل تخصیص؛ 
  ۴. بررسی و تصویب مقررات و آیین نامه های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان؛ 
  ۵. بررسی و تصویب آیین نامه اعزام نمایندگان فرهنگی؛ 
  ۶. نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و ارزیابی عملکرد و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛
  ۷. اظهارنظر و تأیید پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر معرفی رئیس سازمان. 
  تبصره ـ شورای عالی می تواند به منظور نظارت بر فعالیت ها و برنامه های سازمان از وجود افراد صاحب نظر و باصلاحیت به عنوان بازرس استفاده نماید. رئیس سازمان موظف است تسهیلات لازم را برای حسن اجرای وظایف آنان فراهم آورد.
  ماده ۱۱- تشکیل جلسات شورا
  شورای عالی هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده با پیشنهاد رئیس سازمان یا هریک از اعضاء و تأیید رئیس شورا برگزار می شود.
  ماده ۱۲- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضر و حداقل ۸ رأی معتبر خواهد بود.
  تبصره ـ در غیاب رئیس شورا یکی از اعضاء به انتخاب شورا عهده دار اداره جلسه خواهد بود.
  ماده ۱۳- ترتیب انتخاب رئیس سازمان 
  رئیس سازمان از میان اشخاص مدیر و مدبر و مجرب در امور فرهنگی بین المللی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و پس از تأیید شورای عالی و موافقت مقام معظم رهبری، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت سه سال منصوب می شود. تجدید انتخاب وی بلامانع است.
  تبصره ـ رئیس سازمان در صورت استعفاء یا اتمام دوره تصدی با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا تعیین رئیس جدید به مدت سه ماه کماکان عهده دار مسؤولیت های محوله در اساسنامه خواهد بود.
  ماده ۱۴- اختیارات و وظایف رئیس سازمان 
  ۱. تهیه و تنظیم خطوط مشی؛ سیاست ها و راهبردهای کلی حاکم بر امور و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ارائه به شورای عالی. 
  ۲. تهیـه و تنظیم طرح ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت برای پیشنهاد به شورای عالی. 
  ۳. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد به شورای عالی. 
  ۴. تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در آن برای بررسی و تصویب شورای عالی. 
  ۵. تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های اداری، استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی سازمان و هرگونه تغییر و اصلاح بعدی در آن، جهت بررسی و تصویب شورای عالی. 
  ۶. نصب و عزل معاونان و مدیران سازمان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
  ۷. پی گیری و اجرای مصوبات شورای عالی. 
  ۸. امضای موافقتنامه ها و قراردادهای داخلی و خارجی به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 
  ۹. اداره امور سازمان. 
  ۱۰. ارائه گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد سازمان به شورای عالی. 
  ۱۱. پیشنهاد ایجاد، توسعه و انحلال مؤسسات وابسته و تحت نظر سازمان به رئیس شورا جهت تأیید. 
  ۱۲. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری. 
  تبصره ـ رئیس سازمان در مقابل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤول است و در کلیه مواردی که برطبق این اساسنامه به عهده وی گذاشته شده است، پاسخگو خواهد بود.
  فصل سوم ـ امور مالی 
  ماده ۱۵- دارایی های سازمان 
  دارایی های سازمان عبارتند از: 
  ۱. کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب تصویب اساسنامه و تأسیس سازمان، از وزارتخـانه ها، سازمـان ها، نهادها یا مؤسـسات دولتی و غیردولتی به سازمان انتقال یافته و یا به تملک سازمان درمی آید. 
  ۲. دارایی ها و اموال ناشی از کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی. 
  ۳. سایر دارایی ها و اموال ناشی از فعالیت های جاری سازمان. 
  ماده ۱۶- سازمان از نظر اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات شورای عالی است و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و قانون تنظیم بخشی از مقررات، تنها در چارچوب مصوبات شورای عالی عمل خواهد نمود.
  ماده ۱۷- رئیس سازمان موظف است بودجه پیشنهادی سال آینده خود را تا پایان شهریور ماه هر سال به شورای عالی تقدیم کند.
  ماده ۱۸- سازمان به منظور انجام فعالیت های خود می تواند به تأسیس و اداره شرکت ها و مؤسسات وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
  ماده ۱۹- هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد رئیس شورا و یا ۵ نفر از اعضاء و با رأی دو سوم اعضای شورای عالی خواهد بود.
  ماده ۲۰- این اساسنامه پس از اصلاحات لازم در سه فصل و ۲۰ ماده و ۸ تبصره تنظیم و در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب دوسوم اعضای شورای عالی رسید و جایگزین اساسنامه مصوب 30/8/1374 می گردد.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26365922
اکنون :
147